Vinpocetine là gì và cách sử dụng

Vinpocetine là một ethyl ester tổng hợp của apovincamine, một alkaloid vinca thu được từ lá của loài ốc Lesser (Vinca bé) và phát hiện vào cuối năm 1960. Mặc dù sử dụng trong điều trị con người trong hơn hai mươi năm, nó đã không được chấp nhận bởi vì bất kỳ cơ quan quản lý để điều trị suy giảm nhận thức. Khoa học cơ bản nghiên cứu đã được sử dụng để yêu cầu một loạt các hiệu ứng tiềm năng quan trọng trong não. Tuy nhiên, mặc dù có những cơ chế rất nhiều đề xuất và cạc mục tiêu, sự liên quan của khoa học căn bản này để nghiên cứu lâm sàng chớ rõ ràng.

MỤC TIÊU:
Để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Vinpocetine trong điều trị bệnh nhân bị suy giảm nhận thức bởi chưng bịnh mạch máu, bệnh Alzheimer, hỗn hợp (mạch máu và bịnh Alzheimer) và dementias khác.
Chiến lược tìm kiếm:
The Cochrane Dementia & nhận thức của Tập đoàn Cải thiện đăng ký chăm bặt đã được tìm kiếm bằng cách sử dụng cạc từ ngữ Vinpocetin *, cavinton, kavinton, Rgh-4405, TCV-3B, “ethyl apovincaminate”, vinRx, dừa cạn, “vincapervinc sim” và cezayirmeneksesi. cạc nhà sản xuất của Vinpocetine đã hỏi thông tin về các thử nghiệm của Vinpocetine bập sút trí tuệ. Ngoài ra, chúng tao đã cố nỗ lực để thu thập vật phẩm chả được bại kê trong MEDLINE hoặc cạc nguồn khác trên Internet (ví dụ như bài viết trong Hungary và Rumani).

TIÊU chí chọn lọc:
ắt hết con người, unconfounded, mù cặp, thử nghiệm ngẫu nhiên mà trong đó điều trị với Vinpocetine được dùng trong hơn một ngày và so với đối làm chứng ở bệnh nhân sa sút trí tuệ mạch máu, bệnh tắt thở trí nhớ Alzheimer hoặc hỗn hợp Alzheimer và chứng tắt thở trí mạch máu và dementias khác. cạc thử nghiệm không ngẫu nhiên đã được loại trừ.
Thu thập và chia tích:
Dữ liệu được trích xuất độc lập bởi vì hai nhận xét (SzSz và PW) và kiểm tra xéo. Dữ liệu từ “rửa trôi” thời gian đã chẳng được sử dụng biếu việc phân tích. Đối với các biến liên tục hay thứ tự, chả hạn như kết quả kiểm tra nhận thức, những kết quả chính cần quan tâm là sự thay đổi về điểm số so với ban đầu. cạc kết quả phân loại của ấn tượng toàn cầu đã được chuyển thành dữ liệu nhị chia (được cải thiện hay chả cải thiện) như là sự xuất hiện các tác dụng phụ; ở đây cạc rầu bị đầu chót tự nó đã được quan tâm phương pháp Peto của “tỷ lệ cược điển ảnh tỷ lệ” được sử dụng. Một xét nghiệm chẳng đồng nhất của hiệu quả điều trị giữa cạc thử nghiệm đã được thực hiện nếu thích hợp. Tổng hợp và chia tích dữ liệu được thực hiện phẳng cách sử dụng phần mềm Quản lý Tổng quan Cochrane (RevMan phiên bản 4.1).

Kết quả chính:
ắt cả các nghiên cứu đã xác định để thực hiện trước những năm 1990 và được sử dụng nhiều thuật ngữ và các tiêu chí cho sự suy giảm nhận thức và bập sút trí tuệ. tía nghiên cứu trong tổng quan can hệ đến tổng cộng 583 người bị bập sút trí tuệ đối xử với Vinpocetine hoặc giả dược. cạc thưa của các nghiên cứu này đã không thực hiện bất kỳ sự khác bặt có thể có tác dụng đối với bịnh qua đời trí nhớ hoặc thoái hóa mạch máu. các kết quả biếu thấy lợi ích can hệ đến điều trị với Vinpocetine 30mg / ngày và 60 mg / ngày so với giả dược, nhưng số bịnh nhân được điều trị trong vòng 6 tháng hoặc hơn nữa là bé. Chỉ có một nghiên cứu bật rộng điều trị đến một năm. cạc tác dụng phụ được bẩm chả nhất quán và chả có liên quan tặng cạc mối quan hệ để liều. cạc dữ liệu có sẵn chớ thể hiện được nhiều vấn đề tác dụng phụ nhưng ý định để điều trị dữ liệu là chẳng có sẵn tặng cạc thử nghiệm.

Kết luận của
Mặc dù khoa học căn bản là thú vị, các chứng cứ biếu tác dụng có lợi của Vinpocetine trên bệnh nhân sa sút trí tuệ là không thuyết phục và chẳng hỗ trợ sử dụng lâm sàng. các thuốc dường như có vài tác dụng phụ ở liều sử dụng trong cạc nghiên cứu. Những nghiên cứu lớn đánh giá việc sử dụng cạc Vinpocetine cho những người bị loại cũng được định nghĩa của suy giảm nhận thức là cần buồn để khám phá khả năng hiệu quả của điều trị này.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.